Keep smiling, it fits you. Sa spärrvaktstanten till Jörgen. Ord som man blir glad av. Ord med en innebörd. Små ord att bära med sig.