Dala-Floda hängbro är stängd


Bilden ovan visar hängbron i Dala-Floda strax efter branden 1980. Bron återuppbyggdes därefter. Nu rapporteras att hängbron i Dala-Floda tillsvidare är stängd för trafik. Så här skriver Falukuriren den 9 november: Löphjul till bärande linor – eller vajrar – sitter fast och åtminstone en av vajertrådarna har skadats. – Brostiftelsen har haft en grannlaga och svår uppgift eftersom den inte haft några möjligheter att taxera ut den egeninsats som behövdes som komplement till det 60-procentiga statsbidraget, säger Lars Ljungman. Stiftelsen har tagit en del myndighetskontakter och ser också över olika tekniska lösningar. Flera invånare betonar att om bron åter kan öppnas för biltrafik är det oerhört viktigt att gällande belastningsbegränsningar respekteras. Sofia Karlsson (c), vice ordförande i kommunstyrelsen och bosatt nära bron, konstaterar att den har stor betydelse som kommunikationsled och inte minst som symbol för bygden. – Det måste till en snar och konstruktiv lösning på problemet. Avstängningen är negativ för hela bygden och innebär en ännu hårdare belastning på redan tidigare hårt trafikerade byvägar. Ur ett demokratiskt och långsiktigt perspektiv vore det bra om Dala-Floda vägförening kunde överta ansvaret för bron, säger hon. Kommunstyrelseledamoten Ann-Gret Olsson (s), även hon Dala-Flodabo, instämmer och ser det som naturligt att en bro av så stor betydelse för bygden, såväl enskilda som företagare, ingår i vägföreningens ansvarsområde. Ulf Engström, ordförande i Floda hembygdsförening, konstaterar att bron utgör ett kulturarv som måste bevaras. – Vi har diskuterat ett övertagande och får vi en framställan från brostiftelsen är vi beredda att göra det igen eftersom det vore en naturlig lösning, säger vägföreningens ordförande Lasse Westblad. Klicka här för att läsa artikeln


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *