Vi är rätt nöjda med våra inköp. Nu klarar vi oss nog månaden ut.