Kort paus vid Malingarna innan vi fortsätter vår resa mot Branäs.