Ove tyckte om dem. Jörgen och Anna-Karin tyckte inte om dem. Så där ja. Kort och koncist.