Genom vacker snö frågar jag dig om var vit evighet vilar